Cena stočného

Mezi členy Svazku obcí regionu Novojičínska (dále jen „Svazek“), jakožto vlastníky kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „SmVaK“), jakožto provozovatelem této kanalizace, byla 20. 12. 2011 uzavřena smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (dále také „Provozní smlouva“).

Součástí této Provozní smlouvy je také tzv. „Platební mechanismus“ (dále jen „PM“), což představuje aplikaci vytvořenou v prostředí MS EXCEL. Tento výpočetní nástroj je implementací pravidel pro akceptaci vodohospodářských projektů financovaných z EU nastavených v Příloze č. 7 OP ŽP (Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007–2013“) u tzv. „oddílného modelu provozování“. Vyplnění Modelu je závaznou podmínkou pro čerpání prostředků z OPŽP.

Hlavním výstupem Modelu je cena pro stočné, kterou bude provozovatel používat u odběratelů za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.

Cena_Polozkova_kalkualce_2013
Cena_Polozkova_kalkulace_2014
Cena_Polozkova_kalkulace_2015