8. zasedání rady Svazku

Dne 3. 10. 2014 se v 9. 00 hod v restauraci Obecník v Životicích u Nového Jičína uskuteční 8. jednání rady Svazku obcí regionu Novojičínska.
Návrh programu:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení jednání rady Svazku č. 7/2014
3. Schválení výkazů výkonů za 09/2014 Smlouva o poradenství při správě infrastruktury 4. Informace o školení SFŽP – monitoring projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska
5. Projednání harmonogramu činností pro zálohové vyúčtování projektu
6. Projednání harmonogramu činností pro rozšíření účastníků Smlouvy o nájmu a provozování
7. Rozpočtové opatření č. 4/2014 8. Různé

 

7. zasedání rady Svazku

Dne 22. 8. 2014 se v 9. 00 hod v malé zasedací místnosti MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 3. patro uskuteční 7. zasedání rady Svazku obcí regionu Novojičínska.

Program jednání:
1.Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení jednání rady Svazku č. 6/2014
3. Schválení výkazů výkonů za 07 – 08/2014 Smlouva o poradenství při správě infrastruktury
4. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
5. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací  1205/KNS/NJ/2012
6. Projednání harmonogramu plnění činností uvedených v návrzích specifikací č. 3 až 5
7. Rozpočtové opatření č. 3/2014
8.Různé