Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska a rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2015 včetně příloh je možné připomínkovat písemně do  16. 6. 2016 na adresu Svazku Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín nebo ústně na jednání rady Svazku dne 17. 6. 2016 v 9:00 hod v Obëcním úřadě Životice u ¨Nového Jičína.

348524284_0_2015 – zpráva DSO Novojičínska
Vykaz Fin
Vykaz Priloha
Vykaz Rozvaha V
ykaz Zisku a ztraty

Zaverecny_ucet_2015
Zaverecny_ucet_2015_1

2. zasedání rady Svazku obcí regionu Novojičínska

Předseda rady Svazku svolává na pátek 15. 4. 2016 jednání rady Svazku, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Mořkov, Horní 10, 1. nadzemní podlaží.

Zahájení zasedání je stanoveno na 9. 00 hodin.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení jednání rady Svazku č. 1/2016
3. Informace k Provozní monitorovací zprávě za rok 2015
4. Závěrečné vyhodnocení akce „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“
5. Závěrečné finanční vypořádání projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“
6. Zpráva pracovní skupiny kontroly úpravy komunikací v místní části Lubině v rámci projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“
7. Různé

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016

Připomínky ke zveřejněnému návrhu rozpočtu na rok 2016 můžete zasílat písemně na sídlo Svazku, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín nebo na e-mail: info@sornj.cz do 17. 12. 2015 nebo sdělit ústně na 7. zasedání rady Svazku dne 18. 12. 2015 v MěÚ Nový Jičín, v 9. 00 hod, malé zasedací místnosti, Masarykovo náměstí 1.

Navrh_rozpoctu_2016

Zprava_navrh_rozpocet_2016

Zemřel předseda Josef Jalůvka

V pátek 12. června 2015 zemřel předseda rady Svazku Ing. Josef Jalůvka (2010 – 2014).
V politice působil Josef Jalůvka od prvních svobodných voleb v roce 1990, kdy získal post místostarosty města Kopřivnice. O čtyři roky později už byl zvolen starostou a tuto nejvyšší funkci zastával rovněž v letech 2006 až 2014. V loňských komunálních volbách získal jednoznačně nejvyšší počet hlasů, přesto se rozhodl pokračovat v práci pro město pouze jako řadový zastupitel. Kromě místní politické úrovně působil také v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (1998-2001) a jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (2000-2004). Od roku 2004 do současnosti byl rovněž krajským zastupitelem. Jako politik na všech úrovních se Josef Jalůvka věnoval zejména oblastem strategického plánování, regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu.
jaluvka