Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska a rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2015 včetně příloh je možné připomínkovat písemně do  16. 6. 2016 na adresu Svazku Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín nebo ústně na jednání rady Svazku dne 17. 6. 2016 v 9:00 hod v Obëcním úřadě Životice u ¨Nového Jičína.

348524284_0_2015 – zpráva DSO Novojičínska
Vykaz Fin
Vykaz Priloha
Vykaz Rozvaha V
ykaz Zisku a ztraty

Zaverecny_ucet_2015
Zaverecny_ucet_2015_1

2. zasedání rady Svazku obcí regionu Novojičínska

Předseda rady Svazku svolává na pátek 15. 4. 2016 jednání rady Svazku, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Mořkov, Horní 10, 1. nadzemní podlaží.

Zahájení zasedání je stanoveno na 9. 00 hodin.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení jednání rady Svazku č. 1/2016
3. Informace k Provozní monitorovací zprávě za rok 2015
4. Závěrečné vyhodnocení akce „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“
5. Závěrečné finanční vypořádání projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“
6. Zpráva pracovní skupiny kontroly úpravy komunikací v místní části Lubině v rámci projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“
7. Různé